زیرپوش کیان نیم آُستینM

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:13

290,000ریال

  • زیرپوش کیان نیم آُستینM برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید زیرپوش کیان نیم آُستینM
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
مشخصه فني 1
100%پنبه
مشخصه فني 2
یقه:نیم آستین
مشخصه فني 3
آستین:آستین دار
مشخصه فني 4
نمره نخ :40رینگ شاخه
مشخصه فني 5
نخ ریسی پنبه 40
مشخصه فني 6
خواص :ضد حساسیت
مشخصه فني 7
بافندگی :ماشین های مایر
مشخصه فني 8
سفید و الوان در شش رنگ متنوع
توضیحات