نگهداری از لباس زیر تعداد بازدید:24

نگهداری از لباس زیر

حداقل در روز 2 بار لباس‌ زیر باید تعویض شود. تا جایی که ممکن است یک لباس زیر را  بیشتر  از 24 ساعت استفاده نکنید.
لباس‌ زیرها را جدای از لباس‌های دیگر بشویید.
به نحوه شستن و نگهداشتن لباس زیر بچه ها دقت کنید.
لباس‌های خود را ضدعفونی کنید. (حتی‌الامکان در زیر آفتاب در غیر اینصورت اتوی داغ)
لباس‌ زیر را نباید روی زمین رها کرد، آن‌ها را با تقسیم‌کننده کشو، منظم در کمدتان نگهداری کنید.