✅ وقتی یک تی شرت مردانه را می‌پوشید، درز شانه و بازوی آن باید دقیقا در روی کتف یعنی جایی که دست به شانه وصل شده است، قرار بگیرد.
    اگر تی شرت تنگ باشد این درز به سمت بالا کشیده می‌شود و در زیر بغل خود احساس تنگی می‌کنید و آستین تی شرت به سمت بالا می‌رود.
    اگر تی شرت شما بزرگ باشد، درز روی شانه پایین‌تر و روی بازو قرار می‌گیرد و به همین ترتیب مدل تی شرت برای شما بزرگ به نظر می‌رسد. قد تی شرت به فاق شلوار شما بستگی دارد، پایین تی شرت باید درست رو یا بالای خط کمر شلوار قرار بگیرد.
    اگر تی شرت شما بلند باشد، روی باسن را می‌پوشاند و ممکن است شما را قد کوتاه نشان دهد. تی شرت کوتاه باعث می‌شود کمر و شکم شما دیده شود، که این اصلا منظره‌ی جالبی را به وجود نمی‌آورد.